solver.sk
en    de    sk

Náš tím

SolverIT_TeamOfSeniors.jpg

Firma môže byť len tak dobrá, ako sú dobrí ľudia, ktorí v nej pracujú.
V IT to platí dvojnásobne.
Veľké a moderné firmy majú dnes tendenciu preceňovať systém, technológiu a inovácie. Zabúdajú pritom na človeka a jeho skutočné vedomosti a schopnosti, ktoré sú hlavným zdrojom pridanej hodnoty pre zákazníka. Každý, kto niekedy skúsil na hot-line veľkej IT alebo telko firmy vyriešiť nejaký konkrétny problém až do konca, vie čo máme na mysli.
My nechceme byť "až takí dobrí".
Preto tvoria jadro firmy skúsení senior vývojári, ktorí sú u nás viacero rokov, podaktorí sú u nás už od roku 1996. Sú zodpovední za komunikáciu so zákazníkom, vedenie projektov, návrh riešení a plánovanie vývoja. Riadia programátorov a juniorov, testerov, administrátorov a technikov. Tím je orientovaný na cieľ, ktorým je vyriešenie problému a spokojnosť zákazníka. Za 18 rokov svojej existencie sme dodali IT projekty v rozsahu takmer 400 človekorokov - to je zásobáreň našich skúseností a vedomostí, ktoré požívame dnes v prospech našich zákazníkov.

Namiesto veľa slov, tu je pár obrázkov zo školenia a seminára v Terchovej. TeamTerchova1.jpg TeamTerchova2.jpg

Copyrights 2009 Solver IT s.r.o. Home   |   News   |   Spoločnosť   |   Náš tím   |   Kontakt